• Najaarsconcerten Roots Unlimited gecancelled

Najaarsconcerten Roots Unlimited gecancelled

De 3 november jl. door de regering afgekondigde aangescherpte, landelijke Corona-maatregelen noodzaken ons de geplande vijf najaarsconcerten in de Cellebroederskapel in Maastricht te cancelen.
In de tussentijd gaan we proberen het hele programma opnieuw in te plannen in het (vroege) voorjaar 2021.

Mensen die kaartjes hebben gekocht krijgen van ons een bericht waarin we aangeven op welke manier zij het geld teruggestort kunnen krijgen.

Wij begrijpen dat iedereen, net zoals wij teleurgesteld zal zijn. We kijken al voorzichtig uit naar 2021. Iedereen bedankt voor de belangstelling, blijf gezond en hopelijk gauw tot ziens!

Volg voor nieuws hierover op onze site of via facebook.com/stichtingrootsunlimited
Voorlopig geen Merel van den Boogaard in de Cellbroederskapel. Wellicht in 2021...