Sponsors

De activiteiten van de st. Roots Unlimited Maastricht worden mede mogelijk gemaakt en een warm hart toegedragen door het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, de gemeente Maastricht, het Elisabeth Strouven Fonds, St. Pop in Limburg, St. Kanunnik Salden, Arnold Smit Music House Guitars, D'n Hiemel Maastricht en Hotel Beez Maastricht.